Dagens tips: Igår sändes Dox: Miljöterroristerna (If a tree falls av Marshall Curry ) som nu finns på SVT-play. Den handlar om  Earth Liberation Front (som FBI utsett till USAs farligaste inhemska terrorhot) och deras kamp, som till en början var ganska oskyldig,  men som slutade med skadegörelse och mordbränder. Detta är inte bara en väldigt välgjord film om politisk aktivism och miljörörelsen på 90-talet, utan ställer viktiga och dagsaktuella frågor på sin spets, så som helgar ändåmålet alltid medeln? Vad är terrorism? Vilka får kallas terrorister?

Extra intressant blir frågorna kring teorroristbegreppet i och med Breiviks rättegång. McGowan var t ex inte längre aktiv i miljörörelsen när han greps, men trots detta var det en viktig rättegång och en del i USAs krig mot terrorismen. Han riskerade 335 års fängelse, men valde att samarbeta och fick istället 7 år på ett terroristfängelse som tillåter ett samtal  veckan och ett besök i månaden. Svårare än så var det inte att stämpla de forna medlemmarna i ELF som terrorister. Och visst, de har brutit mot lagen och förtjänar någon form av straff. Men här blir det så tydligt att lagen aldrig är neutral utan tolkad utifrån vilket paradigm vi lever i.

I dagarna har det varit ett väldigt ståhej kring om Breivik är psykiskt sjuk eller “bara”  en högerextrem terrorist. Jag antar att detta inte ens kom på fråga angående ELF-medlemmarna. Inte heller vad gäller en islamistisk extremist eller RAF-medlemmarna på 70-talet. Det verkar onekligen som om det inte är glasklart vem som är terrorist, frihetskämpe eller bara psykiskt sjuk. Eller kanske kan man vara allt samtidigt. För om både McGowan och Breivik är terrorister så är begreppet verkligen extremt brett.
Hursomhelst, se se se!

/Johanna

Advertisements